De Rotterdamse affaire

Gepubliceerd op 15 oktober 2018 om 22:14

Op bladzijde 28 van ddkvd,  komt Dorbeck weer de sigarenzaak van Osewoudt binnen. Dorbeck lijkt bij het verzet te horen, maar wordt verdacht gemaakt. Hij zou gezocht worden door de Duitsers omdat hij onschuldige krijgsgevangenen zou hebben doodgeschoten. Dit is in strijd met het landoorlog verdrag, dat zegt dat krijgsgevangen niet doodgeschoten mogen worden. Dorbeck is echter van mening dat het niet om krijgsgevangenen ging, maar om saboteurs. Er zou opdracht gegeven zijn om die meteen dood te schieten en ze niet gevangen te nemen. Dorbeck, zelf ontdaan van zijn wapens, geeft de opdracht aan anderen, de saboteurs dood te schieten.Hier wordt in het boek van Hermans een gebeurtenis beschreven die gelijkenis heeft met de historische  "Rotterdamse affaire"  

 

De Rotterdamse Affaire

Een  sergeant en een korporaal schoten in opdracht van een officier  twee mensen neer, dit omdat het niet om krijgsgevangenen zou zijn gegaan maar om saboteurs. Saboteurs waren burgers en geen militairen die de vijand hielpen. Hierdoor vielen zij niet onder het landoorlog verdrag. Burgers konden in krijgsgevangenen worden.  Na de overgave van Nederland waren de Duitsers opzoek naar deze sergeant en korporaal en werden ze gearresteerd. `En al beriepen de beide jongemannen er zich op, dat zij nimmer geweten hadden, dat die drie Duitsers krijgsgevangenen waren geweest en dat ze op het bevel van de officier (die niet gevonden werd) gehandeld hadden, het gaf niets.  Zij hoorden zich ter dood veroordeeld.´ [i] [1]

DDKVD blz 290: "Want Egbert Jagtman is de officier geweest die in Rotterdam in mei 1940 die twee Duitsers heeft laten executeren tijdens het bombardement. Na die oproep in de krant is hij zich gaan melden bij de Duitsers. Hij heeft gezegd: Hier ben ik! Jullie kunnen met mij doen wat jullie willen, maar ik heb er geen spijt van! Ik ben een Nederlandse officier. Tijdens het bombardement waren de Duitse linies nog een eind bij Rotterdam vandaan, ik had het recht iedere Duitser die zich achter de linies bevond te laten neerschieten als een franc-tireur,"

Officier Dorbeck wordt, aan het begin van het boek al verdacht gemaakt. Hij wordt gezocht door de Duitsers. Wanneer je deze beschrijving vergelijkt met de "Rotterdamse Affaire" het thema van het boek van de donkere kamer van Damokles geopenbaard. Waar het er eerst op lijkt dat Osewoudt voor het verzet werkt, wordt hij later in het boek beschuldigd een verrader te zijn. Osewoudt beroept zich vervolgens op Dorbeck die hem de opdrachten gaf. Deze Dorbeck wordt, net als de officier uit de Rotterdamse affaire, niet gevonden.

 

 Opvallend: Op bladzijde 24 wordt Dorbeck drie keer als luitenant aangeduid en vervolgens als officier.  

[1] Zij kregen uiteindelijk een gevangenisstraf en hebben net de oorlog overleefd.

[i] Commissaris. Omnibus. Voordewind. Bert Bakker/ Daamen n.v. / Den Haag. 1963. blz 640

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.