Dorbeck/ Jagtman is dood- fakenews.

Osewoudt doet zijn uiterste best om te bewijzen dat Dorbeck, die hem de verzetsopdrachten gegeven zou hebben, bestaan heeft. Op 23 juli 1940 was Dorbeck buiten op straat toen Osewoudt iemand doodschoot in Haarlem.  Op blz. 291 verteld zijn ondervrager dat Dorbeck/ Jagtman toen niet aanwezig geweest kon zijn, omdat hij in gevangenschap zat. “Maar wij weten dat Egbert Jagman zich de 20e juli bij de Duitsers heeft aangemeld en dat hij twee maanden later naar Duitsland is getransporteerd.

In Oldenburg was een massagraf gevonden. Er was een lijk dat het lijk van Jagtman geweest kon zijn.

In de krant wordt geplaatst (blz 2930): “Hoe dit alles ook wezen moge, inmiddels acht men het bewijs geleverd dat Jagtman althans niet meer leeft en dat een in een Duits massagraf gevonden lijk, het lijk van Jagtman is.”

Fakenews. Het lijk dat op blz 248 gevonden was, zou door de tandarts geïdentificeerd worden. Alleen… er zat geen tand meer in. De tandarts had dus niet de mogelijkheid om aan de hand van het gebit, het lijk te identificeren. Het is dus niet bewezen dat Jagtman dood was. Ook dat Jagtman in gevangenschap was, is wat mij betreft niet bewezen. In juli 1940 moesten officieren van het Nederlandse leger zich melden voor krijgsgevangenschap. Hij had zich gemeld bij de Duitsers voor krijgsgevangenschap. Dat Dorbeck zich gemld zou hebben is geen bewijs dat hij ook in krijgsgevangenschap gezeten heeft.

 

Paul Guermonprez werd als gijzelaar vastgehouden. Daarna moest hij zich melden om naar Duitsland getransporteerd te worden. Hij meldde zich op het perron. Liep naar de trein. Vervolgens liep hij langs de trein het perron weer af. Dat Osewoudt te horen krijgt dat Dorbeck zich bij de Duitsers voor gevangenschap gemeld had, is geen bewijs dat Osewoudt geen opdrachten meer van Dorbeck heeft kunnen krijgen. Paul Guermonprez meldde zich, vertrok en werd een actief lid in de Raad van Verzet

Op 4 april 1944 werd Paul Guermonprez gearresteerd en op 10 juni 1944 gefusilleerd