Doordat de regering van Nederland vanuit Engeland, geen zicht had op wat er in Nederland gebeurde. De Nederlandse bevolking wilde de regering in Engeland ook graag informeren. Na de oorlog is het regeringsbeleid vanuit England, onderzocht door de parlementairen enquêtecommissie. Ze probeerden achteraf te bepalen of er goed gehandeld was. Ook werd het Englandspiel onderzocht. Vanuit Engeland waren er geheimagenten op bezet Nederlands grondgebied gedropt. Was het bij de regering bekend geweest dat Nederlandse agenten na dropping direct in handen van de Duitsers vielen en gebeurde dat met opzet? Het was duidelijk dat er verraad plaatsvond. Een van de grootste verraders tijdens de oorlog was Anton van der Waals. Hij was ook betrokken bij het Englandspiel.  De parlementaire enquête commissie onderzocht dit alles. Hermans volgde de commissie met grote belangstelling. De commissie komt tot de volgende conclusie:
“…dat een aantal der in Engeland gemaakte tekortkomingen gekwalificeerd kan worden als fouten en in sommige gevallen zelfs als ernstige fouten, waarbij de commissie elke gedachte aan opzet of kwade trouw uitschakelt.”[i], [ii] 

[i] De Bezetting. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie- Stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, Deel 3, Amsterdam Querido’s Uitgeverij N.V. 1963, Blz 126Blz 138

[ii]Schijnstoot op Nederland en belgie 1942- 1944 Englandspiel ontmaskerd. 54 nederlandse agenten opgeofferd voor D-Day, Pieter Hans Hoets, uitgeverij Ad. Donkers,1e druk, Rotterdam 1990.

 

DDKVD

Elly Berkelbach, moet contact leggen met De Vos Clootwijk ingenieur van de Spoorwegen

 

 

 

 

 

 

 

Jonkvrouw Elly Sprenkelbach Meijer, niet ouder dan 18, eind 1939 in Engeland, vanuit Indië. Wordt als geheim agent afgezet bij Scheveningen. Ze wordt echter snel door de Duitsers gearresteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificeert zich met foto die Osewoudt ontwikkeld had.

Ze gebruikt een balpen

 

Historie

 

 

“Het verslag van Posthumus Meyjes van haar bezoek komt tot in details (vaak zelfs woordelijk) overeen met dat van De Vos Clootwijk “(p.141-142 van de roman, andere druk dan ik gebruikt heb).

 

Posthumus Meyes is spoorwegingenieur

 

Jonkvrouw  Johanna Röell, M16 agente, op 16 augustus 1941 in Portugal, op  1 oktober 1941 in Nederland, die maand gearresteerd.

 

 

 

Ze had opdracht het militaire vervoer van de Nederlandse Spoorwegen te observeren.

Jonkvrouw  Johanna Röell, M16 agente, op 16 augustus 1941 in Portugal, op  1 oktober 1941 in Nederland, die maand gearresteerd.

Ze had opdracht het militaire vervoer van de Nederlandse Spoorwegen te observeren.

Identificeert zich met foto die Osewoudt ontwikkeld had.  Het grote foto mysterie