Het Englandspiel.

 

De koningin en de regering waren naar Engeland vertrokken. De regering  had vanuit Engeland, geen zicht had op wat er in Nederland gebeurde. Mensen werden vanuit Engeland in Nederland gedropt om het verzet te steunen en  radioverbindingen  op te zetten. Vanuit Engeland waren er geheimagenten op bezet Nederlands grondgebied gedropt. Was het bij de regering bekend geweest dat Nederlandse agenten na dropping direct in handen van de Duitsers vielen en erger nog, was dat met opzet gebeurd? Het was duidelijk dat er verraad had plaatsgevonden. 

De parlementaire enquête commissie probeerde dit na de oorlog te onderzoeken. Ze probeerden achteraf te bepalen of er goed gehandeld was.

 

De commissie kwam tot de  conclusie:
“…dat een aantal der in Engeland gemaakte tekortkomingen gekwalificeerd kan worden als fouten en in sommige gevallen zelfs als ernstige fouten, waarbij de commissie elke gedachte aan opzet of kwade trouw uitschakelt.”[i], [ii] 

 

Hermans had de commissie met grote belangstelling gevolgd en gebruikte dit als inspiratiebron voor zijn romans "de donkere kamer van Damokles, maar ook voor "Madelon in het schimmenrijk van de mist". 

 

[i] De Bezetting. Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederlandse Televisie- Stichting over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, Deel 3, Amsterdam Querido’s Uitgeverij N.V. 1963, Blz 126Blz 138

[ii]Schijnstoot op Nederland en belgie 1942- 1944 Englandspiel ontmaskerd. 54 nederlandse agenten opgeofferd voor D-Day, Pieter Hans Hoets, uitgeverij Ad. Donkers,1e druk, Rotterdam 1990.

#englandspiel