Michiel uit de mist van het schimmenrijk, wil Lodo van Hamel imiteren.

Lodo van Hamel valt nog niet onder het Englandspiel, waarbij de Duitsers vooraf wisten wanneer er agenten vanuit Engeland gedropt gingen worden. Dit stukje is een inleiding op het Englandspiel.

Indirect noemt Hermans Lodo van Hamel in het boek: “Madelon in de mist van het Schimmenrijk”.

Michiel, die met een zender naar Engeland wil seinen heeft een kaart van Friesland gekocht. …“ ‘Zo, zo. Je wil je per watervliegtuig laten ophalen. Kun je er een bestellen met je zender?”
“Daarom wil je drie dagen in Friesland met je billen in het natte gras zitten wachten op een vliegtuig dat niet komt, of neergehaald wordt.”

 

Lodo van Hamel.

De eerste agent die door de Engelsen naar Nederland gestuurd werd, was luitenant ter zee Lodo van Hamel. Hij werd al op 28 augustus 1940 aan de kust afgezet. Hij was op 14 mei 1940 zelf naar Engeland vertrokken. Hij organiseerde een adres in Den Haag van waaruit er radioverbinding met Engeland maakte. Hij zette 4 naast elkaar functionerende spionage, inlichtingen, en zendergroepen op. Twee hiervan bleven meer dan anderhalf jaar actief.
Lodo van Hamel zette de  zenders op die militaire inlichtingen naar England konden sturen. Vervolgens wilde hij opgepikt worden om terug te kunnen keren naar Londen, zodat hij daar verder mondeling verslag kon doen. Londen wees een plek aan waar hij gehaald zou worden. Het Tjeukermeer in Friesland. Er zouden 3 pogingen gedaan worden. Maar Lodo van Hamel wachtte tevergeefs bij het Tjeukermeer, om weer opgepikt te worden door een Engels vliegtuig
De eerste nacht, op 13 oktober, was het erg slecht weer. Het vliegtuig vertrok niet vanuit Engeland. Lodo van Hamel was hiervan niet op de hoogte. Uit veiligheidsoverwegingen had hij en zijn medestrijder, gebroken met basisgroep. De 14e was het een heldere nacht, maar juist bij het Tjeukermeer was er mist. Door de mist kon het vliegtuig niet landen, hoewel de piloot verschillende pogingen deed. Lodo van Hamel had veel spionage materiaal bij zich, hij verstopte het op een eilandje. ´s Ochtends om 8 uur werden ze aangehouden door de Rijksveldwacht. De volgende dag werd er nog een poging gedaan, maar Lodo van Hamel was inmiddels al gearresteerd. De koffer met spionagemateriaal werd door de Rijksveldwacht gevonden en uitgeleverd aan de S.D..
Lodo van Hamel is ook “gast” geweest in het Oranje Hotel. Op 16 januari 1941 werd hij op de Bussummerheide gefusilleerd. Hij ligt begraven op de Eerenbegraafplaats Bloemendaal.