Osewoudt bezoekt Gerrit van der Veen.


Osewoudt moest eerst een goed vervalst persoonsbewijs voor Elly Berkelbach Meijer regelen, want het persoonsbewijs dat ze uit Engeland had meegekregen was, conform het Englandspiel, heel slecht.  De Duitsers zeiden over de persoonsbewijzen van de agenten: “Wieder eines aus England”.
Dat is dezelfde reactie die Frits Meinarends uit de Donkere kamer van Damokles gaf toen hij het persoonsbewijs van Elly Berkelbach Meijer zag.

blz 68: Voor een goed vervalst persoonsbewijs ging Osewoudt naar Frits Meinarends.
Frits was een van de schuilnamen van Gerrit van der Veen. Gerrit van der Veen was kunstenaar. Toen hij zijn vak niet meer uit kon oefenen omdat hij zich niet wilde inschrijven in de Kultuurkamer, ging hij actief verzet plegen. Hij hield zich o.a. bezig met het vervalsen van persoonsbewijzen. Hij stond aan het hoofd van de Persoonsbewijzencentrale ofwel PBC . Het kan natuurlijk toeval zijn? Wanneer Osewoudt, alias van Druten, een persoonsbewijs voor hem en de geheimagente uit Engeland nodig heeft gaat hij naar Frits. Verder heeft hij een hoed op. Wanneer hij bij Frits is, gaat het specifiek over een bolhoed. "De bolhoed" was een andere schuilnaam waar Gerrit van der Veen onder bekend was. Meer weten over de PBC? ga naar extra´s