Osewoudt wordt bevrijd door de Duitsers

Gepubliceerd op 2 april 2018 om 19:23

 Osewoudt werd gevangen, verhoort en mishandeld. Obersturmfürher Ebbernüs zorgde ervoor dat hij in en het ziekenhuis terecht kwam, ziekenhuis Zuidwal. (blz 148) Hij wist dat hier wel eens mensen uit ontsnapten. Osewoudt vertrouwde de arts en vroeg hem voor hem iemand te bellen. Toevallig kende de arts de familie van deze persoon. Blz. 152 “Je hoort zo nu en dan gevallen van mensen die uit een ziekenhuis ontsnappen” Zo'n verhaal is het verhaal van Wim Tuyn.

Wim Tuyn bediende vanuit Amersfoort een zender. Hij hoopte contact te hebben met Engeland en zo berichten door te kunnen geven aan de Nederlandse regering.  Engeland ging echter niet in op berichten waar zij de herkomst niet van wisten.[i] Tijdens de enquête van de parlementaire commissie, werd verklaard dat de Engelsen uitgesloten hadden dat Tuyn contact met hun had. [ii] Het kan zijn dat Tuyn zich uit eigen beweging meldde bij de S.D, tegen betaling wilde hij wel praten. Maar het kan ook zijn dat hij gevangen genomen was, ernstig mishandeld was en hier traumatische epilepsie aan overhield. In elk geval kwam hij in contact met Schreieder, die berucht was. Tuyn verraadde een paar verzetstrijders. Bij een verraadde ontmoeting met een verzetstrijder in Utrecht, kreeg Tuyn een epileptisch aanval. Hij kwam in een ziekenhuis in Amersfoort terecht. Van hieruit zocht hij contact met zijn oude verzetsvrienden uit illegaliteit en werd in een wasmand het ziekenhuis uit gesmokkeld. Vanaf toen verbleef hij in Huize Plantwijk te Bilthoven. Hier werd hij zo´n 3 maanden verpleegd en de zender is toen naar dit verzorgingstehuis verplaatst.  Later werd deze zender naar Bilthoven overgebracht en er werd gezonden vanaf Huize Plantwijk. Dit deed hij ongeveer anderhalf jaar, vermomd als verpleegster. In opdracht van Dorbeck, verkleedde Osewoudt zich ook als verpleegster. [iii]

Osewoudt dacht dat hij via zijn arts in het ziekenhuis, door de illegalen bevrijd was. Hij was alleen niet door de vrienden van Dorbeck of andere mensen van het verzet bevrijd. Hij was bevrijd door de Duitsers zelf. Wanneer iemand in handen was gevallen van de Duitsers werd die niet meer door het verzet vertrouwd. Of iemand was “gedraaid”en als verrader gaan werken, of iemand werd door de Duitsers gevolgd. Zo iemand leidde de Duitsers rechtstreeks naar het verzet. In de Donkere kamer van Damokles staat het zo beschreven op blz 261:

“- Waarom hebben ze hem dan niet zonder meer vrijgelaten?

-      Dat zou in de ogen van Osewoudt’s vrienden natuurlijk verdacht wezen. Ze zouden hem onmiddellijk geïsoleerd hebben. Daarom moest er wat anders op verzonnen worden. Toen hebben ze hem dus zogenaamd laten bevrijden. Dit is gedaan door twee Hollandse provocateurs die in dienst van Ebernuss stonden,…” Osewoudt was naar het ziekenhuis Zuidwal gebracht. Hetzelfde ziekenhuis als waar Lindemans alias King Kong, onder gelijke omstandigheden bevrijd werd.

Lindemans kwam via zijn broer in contact met Kas de Graaf van CS-6. Eind 1943 viel hij in handen van de Duitsers en besloot met hen te gaan samenwerken. In ruil hiervoor wilde hij dat zijn broer, die inmiddels de doodstraf had gekregen en zijn verloofde die vastzat, vrijgelaten werden. Lindeman kwam in het ziekenhuis terecht omdat hij een gewond geraakt was tijdens zijn arrestatie. Scheieder had hierover een gesprek met zijn collega Giskes. Enquete 1940-1945 Deel 4c blz 88.

“Hoe brengen we die man weer uit het ziekenhuis? De illegaliteit mag van dit incident niets weten.”… Ik zei: “Wij kunnen dat zo doen, ik laat hem in het Zuidwal- ziekenhuis brengen en Kupp organiseert de bevrijding.” Klein detail, de bevrijding uit Zuidwal lukte niet, Lindemans is eerst naar een ander ziekenhuis overgebracht, vanwaar hij alsnog bevrijd is door de Duitsers.

 

[i] [i] Enquete 1940-1945 Delen 4ab blz 386

[ii] Enquete 1940-1945 Delen 4a/b/ 4 c-II 4c-I, blz 167, 168 195

[iii] Enquete 1940-1945 Delen 4ab, blz 389


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.