Anton van der Waals.

Anton van der Waals was tijdens de oorlog een grote verrader. Hij werkte met de Duitsers samen, infiltreerde in het verzet en maakte zo vele slachtoffers. Ook nam hij deel aan het Englandspiel. 

 

Hermans over Van der Waals.

`Ik begon aan De Verrader, Leven en dood van Anton van der Waals op een middag om half vier. Zonder in staat geweest te zijn een tussentijds slaapje te doen, had ik het de volgende morgen om half zes uit.` Willem Frederik Hermans  (achterkant betreffende boek geschreven door Auke Kok).

#vanderwaals

 

Hermans over het dubbelganger idee en de rapporten van de parlementaire Enquêtecommissie

Osewoudt wijst steeds naar Dorbeck. Deze man van het verzet gaf hem zijn opdrachten.

Het idee van Osewoudt en zijn dubbelganger Dorbeck heeft Hermans ontleent aan de verrader Anton van der Waals. Anton de Waal heeft gedurende de tweede wereldoorlog menig personen verraden. De reden waarom hij dit deed lijkt om er zelf rijker van te worden en aanzien te krijgen. Hij heeft na de oorlog, de doodstraf gekregen. Hermans heeft zelf zijn inspiratie bron aangewezen, n.l. verslag van de enquêtecommissie, uit 1950[i] “Zo ben ik op het idee van de mysterieuze Dorbeck- figuur,…gekomen door de verrader van der Waals. Die beweerde na de oorlog zijn orders te hebben ontvangen een Engels agent, een zekere Verhagen, naar wie men maandenlang heeft gezocht”. In het boek de donkere kamer, wordt er ook heel lang gezocht naar de persoon Dorbeck die mogelijk dezelfde zou zijn als Jagtman. “Destijds putte ik veel van mijn stof uit de rapporten van de parlementaire Enquêtecommissie, die jarenlang zijn dagelijks lectuur zou zijn geweest. Een onuitputtelijke bron van inspiratie, die ook een vorm van deze roman welk enigszins heeft geïnspireerd.”[ii]

 

[i] Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 4: de Nederlandse geheime diensten te Londen. De verhoudingen met het bezette gebied, ’s Grave Hage 1950.

[ii] Over de donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans, door Frans A. Jansen (bron 46)

Klik hier om een tekst te typen.