Osewoudt en zijn dubbelganger

Na de oorlog werd Osewoudt ervan beschuldigd geheuld te hebben met de vijand. Hij zou een verrader geweest zijn. Alle mensen om hem heen, vielen in handen van de Duitsers.  Toen Osewoudt verhoord werd, beriep hij zich steeds op Dorbeck een geheimagent uit Engeland, die hem opdrachten gegeven zou hebben. Hier werd naar gezocht in de donkere kamer van Damokles. Dorbeck was een dubbelganger van Osewoudt, alleen dan een donkere versie en Dorbeck had in tegenstelling tot Osewoudt, wel baardgroei

Het idee van Osewoudt en zijn dubbelganger Dorbeck heeft Hermans ontleent aan de verrader Anton van der Waals. Anton de Waal heeft gedurende de tweede wereldoorlog menig personen verraden. De reden waarom hij dit deed lijkt om er zelf rijker van te worden en aanzien te krijgen.  Hij heeft, na de oorlog, de doodstraf gekregen. Hermans heeft zelf zijn inspiratie bron aangewezen, n.l. verslag van de enquêtecommissie, uit 1950[i]  “Zo ben ik op het idee van de mysterieuze Dorbeck- figuur,…gekomen door de verrader van der Waals. Die beweerde na de oorlog zijn orders te hebben ontvangen een Engels agent, een zekere Verhagen, naar wie men maandenlang heeft gezocht”. In het boek de donkere kamer, wordt er ook heel lang gezocht naar de persoon Dorbeck die mogelijk dezelfde zou zijn als Jagtman. “Destijds putte ik veel van mijn stof uit de rapporten van de parlementaire Enquêtecommissie, die jarenlang zijn dagelijks lectuur zou zijn geweest. Een onuitputtelijke bron van inspiratie, die ook een vorm van deze roman welk enigszins heeft geïnspireerd.”[ii]

Anton van der Waals had een nieuwe identiteit nodig, doordat hij gezocht werd door het verzet. Tot twee keer aan toe, nam hij een huisknecht in dienst met dezelfde uiterlijke kenmerken. Vervolgens vermoordde hij die, om diens identiteit aan te nemen.

Van der Waals had nog een dubbelganger: Frank van der Lynden. Frank van der Lynden had contact met de groep rond Pahud de Mortanges. Na de arrestatie van Frank van der Lynden had van der Waals zijn papieren toegeëigend, zodat hij onder zijn identiteit kon verder leven. (blz 282)

Gerben Wagenaar van de Raad Van Verzet, vertelde een gelijk verhaal aan de Parlementaire Enquetecommissie:

“Ik denk aan de groep Hans Katan.  (cs-6 lid) Deze groep had contact met iemand, van wie nooit is vastgesteld geworden of hij nu al of niet van de overkant afkomstig was. Hij is echter bij deze groep doorgegaan voor een Engels agent. Maar dit is, voor zover ik weet, nooit met zekerheid vastgesteld. Deze agent werkte onder de naam George. …  Aan Hans Katan was herhaaldelijk doorgegeven contact te verbreken met deze agent, op herhaaldelijk verzoek om herkenningsteken of deel van de code via de radio door te geven werd aan de overkant stelselmatig uitgesteld.”

 

[iii]. N.B. Dit zou George Ridderhoff geweest kunnen zijn, die net als Anton van de Waals, als V-mann voor de Duitsers werkte en een grote rol gehad heeft in het oprollen van de groep CS-6.

[i] Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uikomsten van het onderzoek. Deel 4: de Nederlandse geheime diensten te Londen. De verhoudingen met het bezette gebied, ’s Gravehage 1950.

[ii] Over de donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans, door Frans A. Jansen (bron 46)

[iii] Enquete 1940-1945 Delen 4a/b/ 4 c-II 4c-I, blz 1531


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.